آرشیو مطالب مرتبط با اعلای


مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان درگذشت همسر امام موسی صدر را تسلیت گفت

حوزه/ مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در بیانیه ای درگذشت حاجیه خانم پروین خلیلی همسر امام موسی صدر را تسلیت گفت. ادامه خبر