آرشیو مطالب مرتبط با اعلای اسلامی شیعیان


تغییرات جدید در مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان

حوزه/ شیخ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان تغییرات جدیدی را در مسئولیت های این مجلس به وجود آورد. ادامه خبر

مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان درگذشت همسر امام موسی صدر را تسلیت گفت

حوزه/ مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در بیانیه ای درگذشت حاجیه خانم پروین خلیلی همسر امام موسی صدر را تسلیت گفت. ادامه خبر