آرشیو مطالب مرتبط با افرام صنعت ایرانیان


استخدام کارشناس حسابداری با بیمه تکمیلی در افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.... ادامه خبر

استخدام مدیر حسابداری در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانشرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر مالی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری... ادامه خبر

استخدام مدیر حسابداری در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانشرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر مالی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری... ادامه خبر

استخدام کارشناس فروش (صنایع چوب) در افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام راننده با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام آبدارچی با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام آبدارچی با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام تکنسین فنی با بیمه، بیمه تکمیلی در افرام صنعت ایرانیان در تبریز

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان آذربای... ادامه خبر

استخدام کارشناس اداری با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام برق کار با بیمه تکمیلی در افرام صنعت ایرانیان در کهریزک

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (کهریزک) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید... ادامه خبر

استخدام کارشناس حسابداری با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان/تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام راننده با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام کارشناس اداری با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیانافرام صنعت ایرانیان در تهران (منطقه ۱۲، دروازه شمیران) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران... ادامه خبر

استخدام مدیر مالی با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر مالی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکا... ادامه خبر

استخدام کارشناس سئو SEO با بیمه در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام فیلم بردار و تدوینگر در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می... ادامه خبر

استخدام تکنسین فنی با بیمه در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر خدمات پس از فروش خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر... ادامه خبر

استخدام مدیر فروش با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر فروش خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکا... ادامه خبر

استخدام مدیر مالی با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر مالی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکا... ادامه خبر

استخدام مدیر مالی با بیمه تکمیلی در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر مالی خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکا... ادامه خبر

استخدام حسابدار در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت بازرگانی افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

استخدام حسابدار در شرکت افرام صنعت ایرانیان در تهران

استخدام افرام صنعت ایرانیان شرکت بازرگانی افرام صنعت ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به... ادامه خبر

تصویری


ویدئو