آرشیو مطالب مرتبط با افزایش سود سپرده


چراغ سبز بانک مرکزی درباره افزایش سود سپرده

اقتصاددانان بر این باورند که مشکل ترازنامه بانک‌ها و بی‌ثباتی مالی، نه از طریق ابزار نرخ بهره بلکه از طریق ابزار نظارت مرتفع می‌شو... ادامه خبر