آرشیو مطالب مرتبط با اقامت شبانه


در سال گذشته 30 درصد از خانوارهای کشور حداقل یک سفر داشته اند

خبرگزاری مهر/ براساس خبرهای واصله، در سال گذشته 30 درصد از خانوارهای کشور حداقل یک سفر داشته اند. مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری... ادامه خبر

مهاجرت «تفریح» از زندگی ایرانی‏‌ها

با تبدیل شدن فقر ۴۰ درصدی سفر‌ها به ابرفقر ۷۰ درصدی در حوزه بازار گردشگری، دولت در بازار گردشگری مردود شد که این امر منجر به مهاجر... ادامه خبر

مرکز آمار ایران: تنها ۳۰ درصد مردم در سال ۱۴۰۰ مسافرت رفتند/ ۷۶ درصد مسافران در خانه بستگان اقامت داشته‌اند

تعداد سفرهای داخلی در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۴ میلیون و ۶۳۹ هزار سفر بوده که ۴۲ درصد از آن، با اقامت شبانه و ۵۸درصد بدون اقامت شبانه ب... ادامه خبر

مرکز آمار ایران: تنها ۳۰ درصد از مردم ایران در سال ۱۴۰۰ به مسافرت رفتند/ ۷۶ درصد مسافران در خانه بستگان خود اقامت داشته‌اند

تعداد سفرهای داخلی در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۴ میلیون و ۶۳۹ هزار سفر بوده که ۴۲ درصد از آن، با اقامت شبانه و ۵۸درصد بدون اقامت شبانه ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو