آرشیو مطالب مرتبط با اقتصادی رییس جمهور


خبر خوش محسن رضایی درباره وضعیت بورس

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت که مقرر شده برای کنترل بورس، سهامداران خرد کانونی تشکیل دهند و در هیأت مدیره و مدیریت بورس موثر باشند... ادامه خبر

تصویری


ویدئو