آرشیو مطالب مرتبط با اقتصاد دستوری


دولت آتی چه راهی را خواهد رفت؛ اقتصاد دستوری یا بازار آزاد؟

شقاقی شهری استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اساس اقتصاد بازار آزاد بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است، یادآور شد: در این چرخه است که... ادامه خبر

تصویری


ویدئو