آرشیو مطالب مرتبط با اقیانوس سبز


وقتی از آب، کود می‌گیرند!

اقیانوس سبز یک گلخانه شناور است که از پنل های خورشیدی برای تامین نیروی مورد نیاز خود استفاده می کند و در برابر نمک مقاوم است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو