آرشیو مطالب مرتبط با الاسلام قادری‌منش


مسجدی که پایگاه مطالبه‌گری مردم از مسئولان برای حل مشکلات محله است

حجت الاسلام قادری‌منش با مطالبه گری مسئولان را پای حل مشکلات آورده و با همراهی مردم به گره گشایی از مردم می پردازد؛ رفت و آمد او ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو