آرشیو مطالب مرتبط با ال کامینیتو دل ری اسپانیا


معرفی تعدادی از معروف ترین پل های عابر پیاده جهان

در ایام قدیم، پلهای مخصوص پیاده روی تنها برای کمک به عبور و مرور رهگذران از مکان و کوه های صعب العبور و خطرناک ساخته می شدند، اما... ادامه خبر

تصویری


ویدئو