آرشیو مطالب مرتبط با امام جمعه سعدآباد


کتاب و کتابخوانی نقش بسزایی در توسعه کشور دارد

حوزه/ امام جمعه سعدآباد گفت: کتاب و کتابخوانی همواره نقش بسزایی در توسعه همه جانبه و تعالی فرهنگی جوامع بشری داشته و دارد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو