آرشیو مطالب مرتبط با امانات الهی


اقتدار کشور باید به عنوان امانت الهی صیانت شود

حوزه/ امام جمعه یزد با اشاره به اینکه نظام اسلامی و اقتدار کشور یک امانت الهی است، گفت: نیروهای مسلح باید از این امانات صیانت کنند... ادامه خبر

تصویری


ویدئو