آرشیو مطالب مرتبط با امداد خودرو تبریز


راه اندازی تلفن اختصاصی امداد خودرو در همه شهرها

سرعت بخشی به امر امدادی با راه اندازی تلفن های اختصاصی در هر شهر و اشتغال مستقیم بیش از 1300 نفر.سامانه تلفنی 1593 در دومین همایش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو