آرشیو مطالب مرتبط با امیدوارسازی


5 روز پیش

آقای ربیعی! اصلا می‌دانید که چه می‌گویید؟

آقای ربیعی! اصلا می‌دانید که چه می‌گویید؟

محمدصادق جنان‌صفت طی یادداشتی با عنوان آقای ربیعی می‌دانید چه می‌گویید؟ در شماره امروز جهان صنعت نوشت: امیدوارسازی شهروندان به آین... ادامه خبر

تصویری


ویدئو