آرشیو مطالب مرتبط با امیدوارم باعث افتخار


6 روز پیش

لبران جیمز خطاب به کوبی برایانت: امیدوارم باعث افتخار تو شده باشم

لبران جیمز خطاب به کوبی برایانت: امیدوارم باعث افتخار تو شده باشم

لبران جیمز قول خود را عملی کرد و خیلی زود راه و میراث کوبی برایانت را ادامه داد. لبران جیمز بعد از مرگ ناگهانی کوبی برایانت گفته ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو