آرشیو مطالب مرتبط با امیر حسین علوی


برای آشتی شهروندان با رشت گام برمی داریم

سید امیر حسین علوی: تلاش داریم در راستای آشتی شهروندان با مدیریت شهری و شهر زیبای رشت گامهای موثری برداشته شود. ادامه خبر

تصویری


ویدئو