آرشیو مطالب مرتبط با انتخابات سیزدهمین دوره


1 ماه پیش

انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

حوزه/ دکتر کدخدایی از انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری خبر داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو