آرشیو مطالب مرتبط با انتخابات هاکی


ثبت نام از ۶ نامزد برای ریاست فدراسیون هاکی

زمان ثبت نام از داوطلبان برای تصدی پست ریاست فدراسیون هاکی به پایان رسید. با پایان زمان ثبت نام داوطلبان، ۶ نامزد برای تصدی سمت ری... ادامه خبر

تصویری


ویدئو