آرشیو مطالب مرتبط با انتشار هرگونه آگهی


1 هفته پیش

چطور فریب آگهی پیش فروش خانه را نخوریم؟

چطور فریب آگهی پیش فروش خانه را نخوریم؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: انبوه سازان و فعالان بخش مسکن قبل از اقدام به انتشار هرگونه آگهی پیش فروش در روزنامه و یا پخ... ادامه خبر

1 هفته پیش

چطور فریب آگهی پیش فروش خانه را نخوریم؟

چطور فریب آگهی پیش فروش خانه را نخوریم؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: انبوه سازان و فعالان بخش مسکن قبل از اقدام به انتشار هرگونه آگهی پیش فروش در روزنامه و یا پخ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو