آرشیو مطالب مرتبط با انجام تست نوار مثانه


تست نوار مثانه با چه اهدافی انجام می شود؟

دستگاه ادراری دستگاهی برای دفع ادرار می باشد و از دو کلیه، حالب، مثانه و مجرای ادراری تشکیل شده است. دستگاه ادراری نقش موثری در سل... ادامه خبر