آرشیو مطالب مرتبط با انحادیه اروپا


3 روز پیش

کشف بمب جنگ جهانی دوم در برلین

کشف بمب جنگ جهانی دوم در برلین

در مرکز پایتخت آلمان یک بمب ۱۰۰ کیلوگرمی متعلق به دوران جنگ جهانی دوم کشف شد. ادامه خبر