آرشیو مطالب مرتبط با اندازه اقتصاد تقریبا


مقایسه اقتصاد آمریکا با کشورهای جهان

 یو اس تودی گزارش داد، آمریکا با این حال که تنها ۴.۳ درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد اما ۲۳.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را... ادامه خبر