آرشیو مطالب مرتبط با انضباطی فدراسیون بدنسازی


تشکیل کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی برای متخلفان مسابقات جهانی

کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی برای متخلفان مسابقات جهانی تشکیل می شود سرپرست کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از تشکی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو