آرشیو مطالب مرتبط با انگشتر تیم ملی


(ویدئو) رونمایی از انگشتر خاص اهدایی به تیم ملی

انگشتر دارای نماد یوز ایرانی با عنوان "حلقه زرین یوز ایرانی" است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو