آرشیو مطالب مرتبط با انگور یاقوتی درشت


یک تکنیک کم ریسک من را ثروتمند کرد

میلیاردر شدن تنها با کارکردن حاصل نمی‌ شود بلکه نتیجه تفکر و نگرش و همچنین اقدامات صحیح و مثبت ما نیز هست، من از زمانی که تفکر خود... ادامه خبر

تصویری


ویدئو