آرشیو مطالب مرتبط با اهمیت فناوری


7 ماه پیش

سرنوشت رئیس‌جمهور‌های آمریکا در دست فناوری

سرنوشت رئیس‌جمهور‌های آمریکا در دست فناوری

انتخابات ریاست جمهوری، از جمله پروژه‌های بزرگ و خبرساز مطبوعاتی است که روزنامه نگاران سراسر جهان به انعکاس آن می‌پردازند. ادامه خبر

تصویری


ویدئو