آرشیو مطالب مرتبط با اوراق بانکی


2 هفته پیش

فروش 900 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی خردادماه

فروش 900 میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی خردادماه

بانک مرکزی اعلام کرد: در حراج اوراق بدهی دولتی در ۲۷ خردادماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش ۹ هزار میلیارد ریال با نرخ بازد... ادامه خبر

2 هفته پیش

فروش ۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی خردادماه

فروش ۹ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی در هفته پایانی خردادماه

بانک مرکزی اعلام کرد: در حراج اوراق بدهی دولتی در ۲۷ خردادماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش ۹ هزار میلیارد ریال با نرخ بازد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو