آرشیو مطالب مرتبط با اولم


پدرخوانده گگن پرسینگ؛ انقلاب رالف رانگنیک در جهان فوتبال

رالف رانگنیک راه را برای یورگن کلوپ، توماس توخل و رالف هازن هوتل هموار ساخت تا دورانی موفق را در کارنامه فوتبالی شان رقم بزنند گاه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو