آرشیو مطالب مرتبط با اولیور میتزلاف


رالف رانگنیک: اگر من بودم با انتقال ناگلزمان به بایرن موافقت نمی کردم

رالف رانگینک از لایپزیش بابت دادن اجازه پیوستن ناگلزمان به بایرن مونیخ انتقاد می کند یولیان ناگلزمان در تابستان امسال با قراردادی... ادامه خبر