آرشیو مطالب مرتبط با اوکرابی


قربانیان خارجی هواپیمای اوکراینی چطور شناسایی می‌شوند؟

پس از پایان جمع آوری پیکر جانباختگان این سانحه، در هماهنگی با پزشکی قانونی مقرر شد تا هویت جانباختگان ایرانی این سانحه از سوی پزشک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو