آرشیو مطالب مرتبط با ایستگاه فرستنده رادیویی


قدیمی ترین عکس از ایستگاه فرستنده رادیویی در ایران

به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، عکس ایستگاه فرستنده رادیویی در ایران را مشاهده می کنید و در ادامه تاریخچه ای از رادیو در ایران را می... ادامه خبر

تصویری


ویدئو