آرشیو مطالب مرتبط با ایسکو 2008


1 هفته پیش

گواهینامه مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای در ۷۰ کشور جهان معتبر است

گواهینامه مهارتی سازمان فنی و حرفه‌ای در ۷۰ کشور جهان معتبر است

آموزش مهارتی در سازمان فنی و حرفه‌ای براساس استانداردهای ایسکو ۲۰۰۸ ارائه می‌شود  که در جهان پذیرفته شده است. ادامه خبر