آرشیو مطالب مرتبط با این گوی و این میدان کنایه از چیست


معنی ضرب المثل ” این گوی و این میدان “

همه چیز درباره معنی و مفهوم ضرب المثل این گوی و این میدان در این پست با معنی و مفهوم این ضرب المثل ایرانی و قدیمی آشنا می شوید. ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو