آرشیو مطالب مرتبط با بئر طویل


منطقه‌ای عجیب در جهان که متعلق به هیچ کشوری نیست!

گویا اخیرا این سرزمین بکر و ناب صاحب پیدا کرده و مردی آمریکایی تبار به بئر طویل رفته و پرچمی را که با فرزندانش تهیه کرده بود به نش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو