آرشیو مطالب مرتبط با بارمان


1 هفته پیش

معنی اسم بهدیس چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه بهدیس)

معنی اسم بهدیس چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه بهدیس)

معنی اسم بهدیس، "خوش رنگ، همانند خوبی و نیکی، مانند به (میوه ای خوش عطر و بو)" ذکر شده است. بهدیس یکی از نام‌های اصیل فارسی برای ن... ادامه خبر

1 هفته پیش

معنی اسم بوژنه چیست؟ (ریشه و اسم های مشابه بوژنه)

معنی اسم بوژنه چیست؟ (ریشه و اسم های مشابه بوژنه)

معنی اسم بوژنه، "شکوفه، غنچه" ذکر شده است. بوژنه یکی از اسامی دخترانه با ریشه فارسی بوده که در حال حاضر، در فهرست نام‌های مجاز و... ادامه خبر

1 هفته پیش

معنی اسم برشید چیست ؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه برشید)

معنی اسم برشید چیست ؟ (ریشه، فراوانی و اسم های مشابه برشید)

معنی اسم برشید به عنوان یک اسم خاص دخترانه، (به مجاز) "زيبا چون آفتاب" ذکر شده است. برشید مرکب از "بر" به معنی قد و بالا و "شید" ب... ادامه خبر

1 هفته پیش

معنی اسم بهرنگ چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه بهرنگ)

معنی اسم بهرنگ چیست؟ (ریشه، فراوانی و اسامی مشابه بهرنگ)

معنی اسم بهرنگ،"رنگ خوب، دارای رنگ نیکو" ذکر شده است. در میان اسامی زیبای پسرانه، بهرنگ یکی از اسامی خوش آوا با ریشه فارسی است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو