آرشیو مطالب مرتبط با بازار سنندج


پنج اثر تاریخی استان کردستان نیازمند تعیین فوری حریم است

ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، پنج اثر تاریخی استان کردستان نیازمند تعیین فوری حریم است. بدنبال اظهارات رئیس جمهور درباره... ادامه خبر

تصویری


ویدئو