آرشیو مطالب مرتبط با بازار نمایشگاهی


1 هفته پیش

برگزار‌کنندگان برای بقا تا سال ۲۰۲۲ چه کنند + آمارهای تحلیلی

برگزار‌کنندگان برای بقا تا سال ۲۰۲۲ چه کنند + آمارهای تحلیلی

سال ۲۰۲۱ شباهت زیادی به سال ۲۰۲۰ دارد یا حداقل بدتر از آنچه خواهد بود که ما قبلاً فکرش را می‌کردیم. ادامه خبر