آرشیو مطالب مرتبط با بازرسان انجمن کلام


هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار شد

حوزه/ شانزدهمین مجمع عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه قم و هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن کلام در محل سالن همای... ادامه خبر

تصویری


ویدئو