آرشیو مطالب مرتبط با بازسازی صنایع کشور


آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز تدوین دستورالعمل نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو