آرشیو مطالب مرتبط با بازگشایی باند


بازگشایی باند اصلی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

به گزارش رکنا؛ مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: یخ زدگی سطح باند از بازگشایی باند اصلی فرودگاه شهید هاشمی نژاد م... ادامه خبر

تصویری


ویدئو