آرشیو مطالب مرتبط با بازی مقابل فولام


اریک تن هاخ: آنتونی مارسیال مهاجم مناسب سبک بازی من است؛ انتقال قرضی فن ده بیک منطقی نیست

اریک تن هاخ می گوید تمام بازیکنان از اهمیت بازی مقابل فولام آگاهند و در انتخاب ترکیب به جام جهانی فکر نمی کند. طرفداری | اریک تن ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو