آرشیو مطالب مرتبط با باسواد شدنت مبارک


30 متن تبریک جشن الفبا و باسواد شدن کلاس اولی ها

متن جشن الفبا پسر باسوادم، برای این که بیش تر بدانی باید بیش تر کتاب بخوانی و حالا که باسواد شده ای خیلی راحت می توانی کتاب بخوا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو