آرشیو مطالب مرتبط با باغات مرکبات


دست دلالان کوتاه نشود،قیمت مرکبات بالا می رود

پس از برداشت برنج، سودجویان و دلالان با کمین و طرح بهانه های واهی به سراغ مرکبات آمدند و درصدد به یغما و تاراج دسترنج باغداران هست... ادامه خبر

تصویری


ویدئو