آرشیو مطالب مرتبط با بایوم شرین


بایوم شرین ممسنی کام تلخ زبان مادری را دگرگون کرد

نخستین جشنواره ملی زبان مادری بایوم شرین به اتمام رسید.اهمیت زبان مادری سازمان ملل را بر آن داشت تا سال2008 را سال جهانی زبان ها ا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو