آرشیو مطالب مرتبط با بدهکارترین کشورهای جهان


بدهکارترین کشور‌های جهان

ایرلند کماکان بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد را دارد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو