آرشیو مطالب مرتبط با بدون سرخیو راموس


1 هفته پیش

آزمون دیگری برای رافائل واران بدون سرخیو راموس؛ این بار در لیگ قهرمانان اروپا مقابل آتالانتا

آزمون دیگری برای رافائل واران بدون سرخیو راموس؛ این بار در لیگ قهرمانان اروپا مقابل آتالانتا

واران خودش را مقابل آتالانتا اثبات می کند؟ رافائل واران در لیگ قهرمانان اروپا، هرگز بدون سرخیو راموس نتوانسته خودش را نشان دهد. ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو