آرشیو مطالب مرتبط با برابر وورکسلا پُلتاوا


پایان کرونای صیادمنش و محرومیت زاهدی

زوریا لوهانسک از دو مهاجم ایرانی خود در ترکیب اولیه دیدار با وورکسلا پُلتاوا بهره می‌برد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو