آرشیو مطالب مرتبط با برای مشاهده آثار و کتاب های شاملو کلیک کنید


1 هفته پیش

معرفی شاعرانی که اندیشه‌‌ ی آن ها فراتر از مکان و زمان بود

معرفی شاعرانی که اندیشه‌‌ ی آن ها فراتر از مکان و زمان بود

بعضی چهره‌ها از شنا کردن بر خلاف جهت رودخانه نمی‌ترسند؛ آن‌ها واهمه‌ای ندارند که هم‌رنگ جماعت نباشند و مسیری را پیش بگیرند که شاید... ادامه خبر

2 هفته پیش

معرفی شاعرانی که اندیشه‌‌ ی آن ها فراتر از مکان و زمان بود

معرفی شاعرانی که اندیشه‌‌ ی آن ها فراتر از مکان و زمان بود

بعضی چهره‌ها از شنا کردن بر خلاف جهت رودخانه نمی‌ترسند؛ آن‌ها واهمه‌ای ندارند که هم‌رنگ جماعت نباشند و مسیری را پیش بگیرند که شاید... ادامه خبر

تصویری


ویدئو