آرشیو مطالب مرتبط با بررسی توزیع نسبی


جلب مشارکت بیش از 4 میلیون نفر در ادوار جشنواره کتابخوانی رضوی

یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد.به گزارش رکنا، نشست خبری دبیر یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، سه شنبه ۱۸ خرداد با... ادامه خبر

تصویری


ویدئو