آرشیو مطالب مرتبط با بررسی عملکرد پرسپولیس


عملکرد پرسپولیس در بازی های داخل و خارج از خانه

شاگردان یحیی گل محمدی در نیم فصل اول لیگ 22 در بازی های خارج از خانه عملکرد بهتری داشتند پرسپولیس در نیم فصل لیگ 22 در بازی های خا... ادامه خبر

پرسپولیس نه در خط دفاع بهترین است و نه در خط حمله!

پرسپولیس به عنوان قهرمان نیم فصل عناوینی چون بهترین خط حمله و دفاع را از دست داد قهرمان نیم فصل هم از نظر آمار عملکرد هجومی و هم د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو